2019. január – június

1.         Január 10., csütörtök 18 óra / 19 óra                  Collegium Hungaricum

Az „EUROPA”-CLUB évi rendes közgyűlése után

Mátyás Ibolya a Gabbiano Travel utazási iroda vezetőjének vetítettképes beszámolója az egyesület izraeli útjáról

A Szentföld kiemelt fontosságú hely zarándokok és turisták részére, hiszen az Újszövetség szerint itt született, tanított, feszítették keresztre, majd támadt fel a keresztények által Megváltónak/Messiásnak nevezett Názáreti Jézus.

Itt találhatók a legfontosabb szent helyek: Betlehem, Jeruzsálem, Názáret, Genezareti-tó, Kapernaum, Jerikó, stb. – melyeket látni kell.

A mai Izrael történetét évezredeken át a kultúrák és a vallások találkozása jellemezte, így több világvallás (keresztény, zsidó, muszlin) tekinti szent helyének.

Azt gondolhatnánk, hogy Izraelben fokozottan jelenik meg a zsidó kultúrák különbözősége, hiszen az 1948 évi államalapítás óta a világ minden részéről szinte folyamatosan áradnak a zsidó bevándorlók, magukkal hozva az elhagyott ország kultúráját, szokásait.

            A vallási megosztottság Jeruzsálemben lelhető fel a legjobban. Vannak zsidók, akik között kisebbségben vannak az ortodoxok; a muszlimok, akik lehetnek síiták és szunniták; vannak drúzok, római katolikus, kopt, görögkeleti és örmény keresztények, de vannak keresztény arabok is. Mindezt kiegészíti a sokféle országból, a világ minden részéről érkező turista és zarándok a békés egymás mellett élés reményében.

2.         Január 23., szerda, 19 óra                                  Collegium Hungaricum

KAISER LÁSZLÓ –DINNYÉS JÓZSEF: Versbemutató és Kárpát-medencei költők énekelt versei

Kaiser László (költő, író, szerkesztő, dramaturg) és Dinnyés József magyar zeneszerző, előadóművész, „daltulajdonos”, énekes, gitáros. Költők között zenész, zenészek között költő vagyok. Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, más népek fennhatósága alatt él. Önmagam veszteném el, ha a világízlést képviselném és elfutnék nemzeti hagyományaim elől.

„A vers egyfajta lélekközvetítés” – vélte Kaiser László egyik korábbi interjújában. Gondolataiba most egy második közvetítőn keresztül tekinthetünk bele: a Szólt egy hang című CD-n Dinnyés József válogat a költő verseiből. Kettejük munkájának eredménye egy olyan zenei anyag, amelyben a rövid dalocskák a világot féltő ember töprengését tükrözik.

Aki ismeri Dinnyés József munkásságát, tudja, hogy ő a természetes versritmusra építi a dallamot, ezzel ismerőssé téve hallgatói számára az egyszerű gitárkísérettel előadott gondolatokat. Dinnyés a honlapján találóan foglalja ezt össze: „Életre hívom a szöveg által sugalmazott dallamot és megszólaltathatom a költeményt.” Aki pedig magyar földön született, a zsigereiben érezheti ennek hitelességét.

Kaiser László egy korábbi interjújában mondja ki: „Teszem a dolgom, ettől megy előbbre a világ.” Verseiben pedig azokról a bizonyosságokról, vagy éppen kétségekről, indulatokról beszél, amelyek eközben felmerülnek: vajon jól teszem-e a dolgom? S ha másokkal nem értek egyet, akkor nekem megéri-e árral szemben haladni? Visszatekintve az életemre mennyire lehetek nyugodt? Hogyan fogok végül elszámolni Isten előtt, amikor itt lesz az ideje? A végső következtetés szerencsére ugyanaz, mint ami az idézett interjúban elhangzott.

3. Január 31.                                                                           AMAPED

Hedry Mária: Zrínyi Ilona – monodráma

Zrínyi Ilona szerepében: Juhász Róza

A monodráma hitelesen mutatja be Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, drámai sorsán keresztül a magyar történelem egyik legbonyolultabb s egyben legvitatottabb korszakát. Zrínyi Ilona Thököly Imréhez és fiához, Rákóczi Ferenchez fűződő viszonya alkotja a darab fő gerincét. Mint nő, mint anya, s egyben a hazaszeretet példátlan emblematikus személyisége jelenik meg az előadásban, s teszi hitelessé a konfliktusok közötti emberi nagyságát.

Az első jelenetben hajón vagyunk, Zrínyi Ilona kíséretével és Thökölyvel száműzetésének utolsó és legtávolabbi állomása, Kis-Ázsia felé halad.

Egyedül van a fedélzeten, s az éjszaka csendjében megidézi életének állomásait. A darab során vissza-visszatérünk a hajóra, s ez a színhely a keretjátéka az előadásnak.

Alakján keresztül képet kapunk a XVII. századi Magyarország politikai állapotáról, katonai eseményeiről, a kuruc korszak kezdeteiről. Emlékeiben megidézi apját, Zrínyi Pétert, akit hős katonaként az osztrák császár perbe fogott, és árulás koholt vádjával kivégeztetett.

Látjuk esküvőjén Munkács várában, s a Thököly iránti szenvedély ellentmondásos stációiban.

Thököly Imre kezdeti katonai sikerei, mint a felvidéki, partiumi várak elfoglalása, meghódolása boldogsággal tölti el, s a csatákba is követi élete szerelmét. Később a zuhanás idején, Thököly török elfogatásakor már Munkács várát védi, mint „Európa legbátrabb” asszonya.

A korabeli krónikák rajongással beszélnek róla, s ő volt az a személy, aki nő létére is utolsó pillanatig védte a rá bízott várat, noha a reménytelenség nyilvánvaló volt a túlerővel szemben, de ő ilyen módon akart hazájának becsületet szerezni.

A vár kénytelen feladása után Bécsbe kerül gyermekeivel, ahol a megállapodás ellenére elszakítják tőle Ferenc fiát. Az osztrák árulás másodszor is kettétöri életét. 4 évi tartózkodás után Thököly kiváltja két elfogott osztrák generálissal, s engedélyezik, hogy kövesse urát török birodalmi helyekre.

Így él majd Bulgáriában, Konstantinápolyban, s végül Nikodémiában, ahova a hajó viszi.

A darab tömören ragadja meg életének fontos pontjait, s ezekből fonja meg egy rendkívüli személyiség portréját a dráma lehetőségeit kihasználva.

Zrínyi Ilona példás alakja nem merülhet a feledés homályába, az előadás katartikus élményt adott a bécsi közönségnek.

4.         Február 14., csütörtök, 19 óra                             Collegium Hungaricum

Dr. FODOR ISTVÁN Magyar Nemzeti Múzeum volt igazgatója, régész: Honfoglalási emlékek a Kárpát-medencében

Az “Europa”-Club meghívására 2019. február 14-én, 19 órakor a bécsi Collegium Hungaricumban tartott előadást Dr. Fodor István régész, a Magyar Nemzeti Múzeum volt igazgatója honfoglalás kori emlékekről a Kárpát-medencében.

Dr. Fodor István kutatási területe kezdettől a magyar őstörténet és a honfoglalás kor régészeti vizsgálata volt, végig ezek a területek tették ki munkássága zömét. Rendszeresen oktat népvándorlás kori, honfoglalás kori és középkori régészetet, középkori művelődéstörténetet, magyar és finnugor őstörténetet.

Dr. Fodor István számos érdekességet mesélt őseink nomád, majd a letelepedés utáni “európai” életmódjáról, hitvilágáról. Kiemelte például a kettős lélekbe vetett hitet, mely szerint a mellüregben lakozik az “élet-lélek”, a koponyában pedig “árnyék-lélek”. Utóbbi – a hiedelmek szerint – a halál után is továbbél, sokáig kísért a földön. De megtudhattuk azt is, hogy a halottat a sírban arccal kelet felé temették, hogy a túlvilágon úgy ébredjen fel. A bemutatott kézműipari termékek, az ötvös művészet nomád hatást tükröz, a keleti népek színes egyvelegében formálódott. Rendkívül érdekes előadás volt.

5.         Február 16., szombat, 19 óra                 Komensky iskola színházterme

A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ bemutatja

“Te rongyos élet” c. operettet

Operett és nóta műsorral kedveskedett a Soproni Petőfi Színház a nézőknek Bécsben .

Az operett szerelmesei magas színvonalú ízelítőt kaphattak abból, miért is tartják hungarikumnak ezt a műfajt. Parádés énekes teljesítmények, örökzöld dallamok, virtuóz hangszeres szólók, zúgó taps jellemezte az előadást.

Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor, Teremi Trixi, Domoszlai Sándor klasszikus operett slágerekkel léptek fel a Komensky iskola színháztermében.

Természetesen Kálmán Imréről is megemlékeztek, hiszen a Csárdáskirálynő bemutatója 1915-ben Bécsben volt. Sőt, a zeneszerző az ausztriai Bad Ischlben fejezte be a legnépszerűbb és legtöbbet játszott művét. A közönség pedig együtt énekelte velük a Hajmási Pétert, a Te rongyos életet és persze a Húzzad csak ki virágos virradatig című örökzöldeket. Az estet Tassonyi Zsolt kísérte zongorán, fuvolista felesége mellett.

Sziráky Lucyt, az ünnepelt primadonnát, mint osztályidegent kitelepítik, mivel egykori férje arisztokrata származású volt. Lucy vidéken megtapasztalja a paraszti életet, és ő ugyan próbálja magát megszerettetni a kitelepített arisztokratákkal, ők mégis betolakodónak tekintik őt. De Lucy vérbeli színésznő és igazi nő. Hamarosan megtalálja a megfelelő hangot a kitelepítettekhez, az őt csodáló férfiakhoz: a falusi párttitkárhoz, a járási rendőrkapitányhoz.  (2000 euró)

6.    Március 15., péntek      17 / 19 óra       Bessenyei szobornál / Collegium Hungaricum               
KOSZORÚZÁS BESSENYEI GYÖRGY MELLSZOBRÁNÁL és ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A COLLEGIUM HUNGARICUMBAN

            Március 15-én, 17 órától rendezte 1848/49-es megemlékezését az „Europa”-Club. Az emlékezők először Bessenyei György szobránál gyülekeztek, majd a Collegium Hungaricumban láthattak ünnepi műsort.

A bécsi Weghuberparkban, az egykori magyar testőrpalota közelében álló szobor megkoszorúzása szimbolikus aktus: noha a magyar nemesi testőrségben szolgáló Bessenyei György nem kötődik közvetlen 1848 eszmeiségéhez, mégis azt mondhatjuk, hogy a testőríró a felvilágosodás első magyar hírnökeként műveivel jelentős hatást gyakorolt az utókorra, a felvilágosodás eszméi pedig végső soron az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban teljesedtek ki, mondta Smuk András, az “Europa”-Club elnöke.

A szobornál beszédet mondott Mentsik Szilvia, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke. A megemlékezés keretprogramjában citerazene és ’48-as énekek is szerepeltek, végül a jelenlévők elhelyték a megemlékezés koszorúit.

            Az ünnepség 19 órától a Collegium Hungaricumban folytatódik. Először a kulturális intézet előtt álló Petőfi-szobornál róták le tiszteletüket a résztvevők, majd a CH nagytermében kezdődött verses-zenés összeállítás. Az ünnep szónok dr. Radics Éva, a Gráci Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanára, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének és a Pro Cultura Hungarica miniszteri  kitűntettje volt. A kulturális programban fellépett Binder Gyöngyi pinkafői versmondó, a Részsarkantyú citerazenekar, a Barka énekegyüttes, valamint a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület Szivárvány gyermektánccsoportja és az AMAPED iskola diáksága.

Smuk András kiemelte: dr. Radics Éva és Binder Gyöngyi meghívásával szeretnék a Bécs-Burgenland kapcsolatot elmélyíteni: a tervek közt több, további ünnepség is szerepel, és azon is elgondolkoztak a bécsi szervezők, hogy egyszer Bécsben, másszor Burgenlandban tartsanak közös megemlékezést. A cél az, hogy az általában külön utakon járó közösségek útjai az ünnep idején fussanak össze.

7.         Március 27., szerda, 19 óra                                  Collegium Hungaricum

Dr. JESZENSZKI GÉZA előadása: II. Rákóczi Ferenc és szabadságharcaink a Habsburgok ellen

A II. Rákóczi Ferenc-emlékév tiszteletére ünnepi előadást szervezett az „EUROPA”-Club.  Dr. Jeszenszky Géza történész, egyetemi tanár, az Antall-kormány volt külügyminisztere „II. Rákóczi Ferenc és szabadságharcaink a Habsburgok ellen” címmel rendkívül érdekes történelemórát tartott az érdeklődőknek.

Rákóczi Ferenc a nemesség és jobbágyság összekovácsolásával olyan társadalmi előrelépés alapjait rakta le, amely még száz évig példa nélküli volt Európában. A forradalom elbukott, 1711-ben letették a fegyvert, majd a szatmári békével lezárták a szabadságharcot, azonban Rákóczi harca nem volt hiábavaló, hiszen a béke eredményeként nem tudták teljesen beolvasztani hazánkat a Habsburg-birodalomba, elismerték a vallásszabadságot, és visszaállították az alkotmányt, a harcokban részt

vevők pedig amnesztiát kaptak. II. Rákóczi Ferenc emigrációba kényszerült, de nemzeti hőssé vált, emlékét ma is az ország minden településén és az elszakított részeken is terek és utcanevek őrzik.

Hazánkban a 150 év állandó háborúinak a következménye az elnéptelenedés volt, ezt nem ellensúlyozza a protestantizmus szabadabb terjedése. Bocskai, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Zrínyi Miklós valóban „két pogány közt egy hazáért” küzdött.

8.         Április 9., kedd, 19 óra                                         Collegium Hungaricum

Dr. PROKOPP MÁRIA: VITÉZ JÁNOS, PANNÓNIA FÉNYE

Kultúrtörténeti előadással folytatódott az “Europa”-Club tavaszi programsorozata. A Collegium Hungaricumban este 7-től Vitéz János, Pannónia Fénye címmel dr. Prokopp Mária művészet-történész, egyetemi tanár tartott előadást. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora nem először járt a bécsi magyarok között, de mint mondta, mindig szívesen jön, és szívesen beszél most a reneszánsz korról.

Vitéz János esztergomi érsekként a reneszánsz magyar kultúra és tudomány egyik legfontosabb személyisége volt. Vitéz János Hunyadi Mátyás kancellárja, esztergomi érsek volt, akit egész Európában a humanizmus, a kultúra fényének tartottak. Számos olasz és német kapcsolattal rendelkezett, kulturális mecénásként többek között külföldi művek lefordítását is támogatta.

Alakja és életműve rávilágít arra a tévhitre is, hogy a reneszánsz külföldi hatásra jelent meg a Magyar Királyságban. Ezzel szemben, mint az a professzor előadásából is kiderült majd, az újjászületés párhuzamosan jelent meg Magyarországon és a többi európai kulturális központban. Így pedig a magyar és más reneszánszok közt is szerves kapcsolat jöhetett létre, amely során – épp Vitéz Jánosnak köszönhetően – magyar hatások is érték a kor más kulturális központjait.

9.         Május 9., csütörtök, 19 óra                                   Collegium Hungaricum

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS a Szabad Közép-Európa múltja és jövője – Kereszténység, lengyel-magyar kapcsolatok, globalizáció;

Az „Europa”-Club és a HUNINEU Alapítvány “Otthonunk, Európa” címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést június 5-én, melynek keretében két kötetbemutatóra is sor kerül. A szerdán,19:00 órakor kezdődő rendezvénynek a Collegium Hungaricum adott otthont.

A vendégeket Smuk András, az „Europa”-Club elnöke és Pappné Farkas Klára, a HUNINEU Alapítvány Igazgatóságának elnöke köszöntik.

A beszélgetés résztvevői: Csáky Pál európai parlamenti képviselő Pozsonyból, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Budapestről, Tóth Endre professzor, a prágai Közgazdaságtudományi Egyetem rektor helyettese és Duray Miklós pozsonyi docens voltak.

A rendezvényen mutatják be Csáky Pál “Otthonunk Európa” című kötetét valamint a Prágai Károly Egyetem tanárainak “Nemzeti Kisebbségek Csehszlovákiában 1918-1938” című kiadványát.

A HUNINEU Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért a magyarországi parlamenti pártok által létrehozott szervezet, melynek célja, hogy megfelelően tájékoztassa az európai uniós közvéleményt a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről.

10.       Május 16., csütörtök, 19 óra                               Collegium Hungaricum

Dr. TÓTH GERGELY: Magyarok Amerikában

Tóth Gergely Budapesten született 1970-ben, ahol az ELTÉ-n diplomázott német szakon, egyéves heidelbergi egyetemi tartózkodást követően. A berkeley-i egyetemen nyelvészet témában végezett doktori tanulmányt, ott tanított 7 évet lektorként magyar és német nyelvet, majd 2012-17-ig a University of Utah-n. Jelenleg a Florida Atlantic University-n tanít németet.

Tóth Gergely fő hobbija, vagy inkább szenvedélye a magyar emigrációtörténet és diaszpóra kutatása.

Már jó tíz éve foglalkozik szabadidejében a Kárpát-medencén kívüli magyarság tárgyi emlékeinek fényképeken történő megörökítésével (www.magyarnegyed.com). Nem könnyű, de érdekes és egyedi értékmentő munka ez, hiszen az ember sok olyan helyre is eljut, ahová a turistának eszébe sem jutna elmenni, legyen az egy amerikai városi gettó, ahol a még mindig ott működő, a veszélyekkel dacoló 120 éves magyar templom falait többször érték lövések, vagy, ahogy az idén nyáron történt, Kanada préri államainak ismert vagy elfeledett közösségei.

2017. június-júliusi útja alkalmából a Vancouver és Winnipeg közti terület magyar emlékeit kereste fel. Sokan segítettek neki tanáccsal vagy más módon a közben érintett városokban is. Vetítettképes előadásában a nyugat-kanadai végtelen szántóföldeken és síkságokon szerzett “vidéki” élményeit foglalta össze.

A kanadai nagyvárosok főleg 1948-as vagy 1956-os hullámaival ellentétben vidékre jellemzően a XIX. sz. végén, a XX. sz. elején érkeztek honfitársaink, mivel Kanada akkoriban névleges összegért rendelkezésre bocsájtott földdel csalogatta ide a telepeseket, hogy a vadont művelhetővé tegyék. Ami a felkeresett magyar vonatkozású településeket illeti, egy részükről jóval útja előtt szerzett tudomást, másokról – ahogy az előfordul – csak útközben értesült.  

11.       Május 26., vasárnap, 15 óra                               Bad Deutsch-Altenburg

Ünnepi műsor a Szent István szobornál

találkozóját május 26-án. A bécsi “Europa”-Club és a Nemzetközi Duna Filharmónia szervezésében megvalósult programsorozat a hainburgi Luther Márton templomban kezdődött, ahol határon átnyúló képzőművészeti kiállítást nyitottunk meg. A tárlaton Tóth Helen festőművész és Tarcsi Ádám grafikus alkotásai mellett Hans Peter Graner fotóiban gyönyörködhetek az érdeklődők, aki kamerájával a Centrope-régiót járta be. Hainburgban kiállítás megnyitó, majd Németóváron (Bad Deutsch-Altenburgban) a helyi Szent István-szobor megkoszorúzása és komolyzenei koncert szerepelt.

Németóvár több szempontból is fontos emlékhely: a román-gótikus Mária-templom elődjét a legenda szerint Szent István király alapította. A magyar államalapító király emlékét 2016 óta szobor is őrzi, amit évente megkoszorúznak.

Az idei év különlegessége a visszaemlékezés 1989-re volt, hiszen a Páneurópai Piknik és a Közép- és Kelet-Európai rendszerváltozások tették lehetővé a Centrope-közösség megalakulását, és azt is, hogy kialakulhatott a kulturális együttműködés a négy ország, Ausztria, Szlovákia, Csehország és Magyarország között, mondta Katona Ágnes, a Nemzetközi Duna Filharmónia vezetője:

Ünnep szónok a Szent István-szobornál Rigó Konrád, a szlovák Kulturális Minisztérium államtitkára volt. A kísérő kultur programban, a felvidéki Gímes alapiskolájának diákjai léptek fel.

A Mária-templomban a Nemzetközi Duna Filharmónia koncertjét Alexei Kornienko vezényelte. Műsorukban Bartók Béla, Georg Philipp Telemann művei és népzenei feldolgozások is szerepeltek.

Az ünnepség védnökei Johanna Mikl-Leitner, Alsó-Ausztria tartományfőnöke, Rigó Konrád, szlovák kulturális államtitkár, Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete és Német Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke voltak.

12.       Június 18-20

Kirándulás az Ötscher-hegyvidék tájain

Kora nyári kirándulásunkat az ausztriai Mostviertel-Ötscher régió felfedezésére szerveztük. Ez alkalommal Alsó-Ausztria és egy csipetnyi Stájerország legszebb természeti és építészeti kincsei között tölthettünk néhány napot. A kultúrtörténeti emlékek felkeresése ezen a kiránduláson is fontos célunk volt, de a természet csodálatos erejével is sikerült elmélyíteni az összetartozás, a közösség építő erejének fontosságát.  Szálláshelyünk az Ötscher-Tormäuer nemzeti park területén található Lackenhof-ban volt, amely 850 méter magasan a kis Ötscher-hegy lábánál fekszik. A régi favágó zsákfalucska a térség egyik legkedveltebb téli síparadicsoma, nyáron pedig kiemelt túra- és pihenőhelynek számít. A velünk tartók szerint felejthetetlen élményekben volt részük.