2019. szeptember – december

1.         Szeptember 12-15., csütörtök-vasárnap                          Dél-Bajorország

„Bajorország magyar emlékei”

Kultúrtöténeti kirándulás Dél-Bajorországba

Mátyás Ibolya vezetésével, a Gabbiano Travel utazási iroda szervezésében egyesületünk Dél-Bajorországban tehetett különleges kultúrtörténeti látogatást. Ennek keretében a résztvevők megismerhették a bajorországi kultúrörökség látnivalóinak a magyar történelemmel szorosan összefüggő emlékeit. Altöttingben, a kegykápolnát, Bobbingenben, a Lech-mezei csata emlékkövét, Landshutban a magyar katonai sírkertet, és a Rákóczi nevét viselő úton, a Rákóczi-forrást, az Andechsi Benedek rendi kolostortemplomban, az Árpád-házi Szent Erzsébet mennyasszonyi ruháját, Ulmi székesegyházban is az Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázoló festmény, és a Duna parton a bronzhajóval díszített obeliszket a kitelepültek emlékművét, továbbá Münchenben és Augsburgban   magyar szobrászok és festőművészek alkotásait.

2.         Szeptember 25., szerda, 19 óra                            Collegium Hungaricum

Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában Európában – Emlékhelyek Ausztriában

Dr. Messik Miklós, a MEVE elnökének előadása és a témához kapcsolódó kiállítás

Dr. Messik Miklós, a “Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület” elnöke rendkívül színes előadását hallhattuk, melynek keretében II. Rákóczi Ferenc ifjúkori utazásainak, majd a vezérlőfejedelem és kortársai bujdosásainak helyszínei kerülnek bemutatásra. Az előadás után megtekinthettük a témához kapcsolódó kiállítást is, mely csak egy kis szeletét mutatja be a külföldi, magyaroknak emléket állító helyeknek. Számos további jelölt és jelöletlen külföldi emlékpont vár még arra, hogy bekerüljön ebbe a gyűjteménybe, erről is bővebb információval gazdagodhattunk.

3.         Október 22., kedd, 19 óra                                   Collegium Hungaricum

Csáky Pál: “Egy nap az örökkévalóságból” c. drámája a budapesti József Attila Színház előadásában

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve, Csáky Pál: “Egy nap az örökkévalóságból” c. drámája került bemutatásra a budapesti József Attila Színház előadásában, Telihay Péter rendezésében. Katartikus élményt okozott a nézőknek a Nagy Imre szerepét játszó Újréthy László és a Kádár Jánost alakító Kiss Gábor színművész. A gyilkos és az áldozat képzeletbeli találkozás során nemcsak szembesítésre, végső elszámolásra, a bűn és bűnhődés hullámaiban való vergődésre kerül sor. Ideológiai vitákat folytattak; kérdések sorát dobálták egymás felé, miközben mindketten rávilágítottak saját nézőpontjukból súlyos történelmi igazságokra. A néző feladata pedig az volt, hogy eldöntse, kinek van igaza…

Nagy Imre szembesíti Kádárt, az “ócska tömeggyilkost”, a “politikai hatalmat kötéllel biztosítót” a legnagyobb félelmeivel: saját népétől való félelmével és hatalmának elvesztése iránti félelmével…Nem adott feloldozást bűnei alól, de egy gondolattal mégis könnyít a lelkén : “János, Te voltál az egyetlen, akiben megszólalt a lelkiismeret…”

A XX. századi magyarság sorskérdéseit, politikát, történelmet érzelmekkel teli, mégis logikus gondolatokkal tárja elénk a darab. Rávilágít e máig aktuális és talán minden vezető felé feltehető kérdésre és tézisre: “Azt kell megnézni, mi marad utánad.” s
“Vajon melyikünk vitte előbbre az ország életét?”

4.         Október 26., szombat, 15 óra                                              Jánossomorja

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc 63.évfordulója alkalmából

Az “Europa” – Club és Jánossomorja önkormányzata ismét közösen emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire az Andauba vezető út mentén, 2011-ben közösen felállított kopjafánál, amely a több mint 60 éve a nehéz szívvel hátra-hátranézegető menekülőkre emlékeztet.

Lőrincz György polgármester megható szavai után, Dr. Smuk András elnök köszöntötte a megjelenteket, emlékezvén a személyesen is átélt eseményekre, valamint az idén 55 éves egyesület megalakulására, történelmi múltjára, az egyesület 1956 eszméihez való hűségére.

Utóbbi gondolatokat Csáky Pál politikus, író is megfogalmazta ünnepi beszédében. Többszörösen hangsúlyozta, hogy dícsőség illeti mindazokat, akik akár fizikai áldozatot hoztak, akár megőrizték és továbbadják 1956 szellemi örökségét. Kiemelte, hogy az embernek joga van a szabadsághoz és ezt semmilyen diktatúra nem szoríthatja gátak közé. A történelem győztesei mi lettünk, ezért az emlékezés mellett ünnep is kell legyen a mai nap.

5.  November 9., szombat, 15 óra      Bad-Deutsch Altenburg, Mária Templom

Ökomenikus Imaóra és koszorúzási ünnepség

Németóváron (Bad Deutsch Altenburg), a Mária templomban Ökomenikus Imaórára és koszorúzási ünnepségre került sor. Karvansky Mónika, református lelkész (Bécs), Molnár Tamás, felvidéki katolikus pap és Kiss Miklós evangélikus esperes (Mosonmagyaróvár) lélekemelő szavait, és Németh Imre felvidéki énekes zenész, az Ifjú Szívek mellett működő régi zenei együttes művészeti vezetőjének lelket simogató zenei betétjeit halottuk. Majd ezt követően Dr. Nagy Andor, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet ünnepi beszédének megindító gondolatai, az emlékezés és az összetartozás jegyében mindannyiunk számára csodálatos útravalót jelentettek. Az imaórát követően koszorúzási ünnepség keretében rótták le tiszteletüket a jelenlévők az 56′-os ausztriai magyarok szimbolikus sírjánál.

A megemlékezés után sátorban meleg tea, forralt bor és pogácsa várta a vendégeket.

Az ünnepséget követően a Nemzetközi Duna Filharmónia Pozsonyba, a Prímási Palotába invitálta a vendégeket, ahol emlékezetes Centrope gálakoncertre került sor.

6.         November 21., csütörtök, 19 óra                        Collegium Hungaricum

Márai Sándor: “A Gyertyák csonkig égnek” c. regényéből készült színjáték a Soproni Petőfi Színház előadásában

Márai Sándor: “A Gyertyák csonkig égnek” c. klasszikusa már körbejárta és meghódította a világot. Ezúttal Bécsben, az “Europa”-Club meghívására került bemutatásra a darab elsöprő sikerrel, a Soproni Petőfi Színház remek színművészeinek előadásában. Szilágyi Tibor (Kossuth- és Jászai díjas, kiváló és érdemes művész), Szélyes Ferenc (Jászai-díjas színművész) és Major Zsolt színművész előadása magával ragadta a közönséget, ahogyan a vádak és védekezések viharában feltárták a lelkek titkait, a szenvedély mélységét, a keserű indulatoktól fűtött leszámolási vágyat.

Két fiatal katona, két testi-lelki jóbarát negyven évvel ezelőtt, most pedig két gyanakvó, megkeseredett, lelkiismeret-furdalással teli öregember. A negyven év alatt nem találkoztak, egyikük a trópusokon katonáskodott, másikjuk a kastélya könyvtárában töltötte legtöbb idejét, bezárkózva. Találkozásuk a késői leszámolás drámája. Mi történt azon a negyven évvel ezelőtti napon ? Milyen halálos bűn követel most tisztázást? A kérdések mögött egy halott asszony, Krisztina, amely egyikük szeretett felesége volt, a másiknak pedig élete legnagyobb szerelme. Az egyik csalt és menekült, a másik maradt, de nem nyújtott segítő kezet. Most azonban mindketten szembesülnek az árulással, most amikor már elfogytak a gyertyák. Csonkig égtek.

7.         December 6., péntek, 17 óra                    Magyarország Nagykövetsége

Mikulás -Est az Amapeddel közösen

Ismét közösen várta idén a Mikulást az „Europa”-Club az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével  a bécsi Magyar Nagykövetségen, december 6-án.

A rendezvényen több, mint 200 gyermek vett részt, akiket a Nagykövetség dísztermében fogadott Magyarország bécsi nagykövete, Dr. Nagy Andor. Köszöntő szavait követően a Mikulás érkeztével   megismerhették Szent Miklós történetét. A gyermekek megajándékozását követően még kis büfé is várta a résztvevőket.

8.         December 15., vasárnap, 19 óra                        Collegium Hungaricum

Istentisztelet és közös karácsonyi ünnepség a Bécsi Magyar Református Gyülekezettel

Az “Europa”-Club és az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat immár hagyományként, csodálatos közös karácsonyi ünnepi istentisztelettel és adventi hangversennyel zárta az évet a bécsi Református Templom falai között. Kátai Zoltán, Kossuth-díjas művész, magyar énekmondó, népzenész lélekemelő előadásában hallhattunk magyar, csángó, székely egyházi dalokat.