Az „EUROPA”-CLUB 2020. ÉVI RENDEZVÉNYEI

 Január – december

Január 16.                                                                      Collegium Hungaricum

Vezetőség-választó Közgyűlés

Az ,,Europa”-Club évi rendes, vezetőség-választó közgyűlésének megkezdése előtt Mentsik Szilvia, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke, az AMAPED vezetője, egyúttal az „Europa”-Club alelnöke mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte a szervezetek közötti kiváló együttműködést, és hangsúlyozta, hogy a magyar fiatalok bevonásának továbbra is teret kell biztosítani, hiszen színvonalas műsoraikkal nemcsak emelik a rendezvények színvonalát, hanem hozzájárulnak az itt élő magyarság identitás-tudatának erősítéséhez, a hagyományok ápolásához. Ezt követően Dr. Smuk András, az egyesület elnöke megnyitotta a közgyűlést. A jelenlévők egyhangúan megszavazták a régi-új vezetőségi tagokat, majd meghallgatták az előző évi rendezvényekről készített beszámolót, az idei évben tervezett programok ismertetőjét és a pénzügyi beszámolót. A közgyűlést követően Mátyás Ibolya, a Gabbiano Travel utazási iroda vezetője tartott vetítettképes beszámolót a 2019. szeptemberében, az egyesület tagjai számára szervezett bajorországi utazás élményeiről.

Január 30.                                                                        Collegium Hungaricum

Dr. Tóth Ákos tárogatóművész koncertje

Dr. Tóth Ákos kiskunfélegyházi tárogatóművész a magyarok szívéhez talán legközelebb álló, lélekemelő hangszerrel, a tárogatóval adott 1 órás koncertet. Az egyes művek között megismerhettük a tárogató történetét, és elénk tárta az egyes zenei korszakokat is. A művek hangulatához illő hangszínen szólaltatta meg e különleges hangszert és vezetett a népdalokon át Rákóczi, Petőfi és Kossuth korának dallamaihoz, de a klasszikus, blues, jazz dalok sem hiányoztak a repertoárból.

Február 13.                                                                      Collegium Hungaricum

„Kiemelkedő nemzeti értékeink nyomában” c.

         előadás és hármas könyvbemutató

            V. Németh Zsolt és Boda László tolmácsolásában

A fenti címmel szervezett előadást és hármas könyvbemutatót az „Europaˮ- Club. V. Németh Zsolt, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos végigkalauzolta a hallgatókat a nemzeti értékeink és a Hungarikumok világába. Prezentációjából világossá vált számunkra a fogalmak mellett az is, hogyan kerülhet bármely nemzeti érték a Hungarikumok közé. Bemutatásra kerültek mindazon nemzeti értékeink, amelyek meghatározó jelentőségűek, a magyarságra jellemzőek és közismertek, jelentősen öregbítik hírnevünket, növelik megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továbbá hozzájárulnak az új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez. A résztvevők megismerhették tételesen is a különböző kategóriákba sorolt Hungarikumokat az agrártermékeken át a természeti környezetig, kulturális örökségig vagy épp technológiai eljárásokig.

Az est második felében Boda László öt újonnan megjelent könyv társszerzőjeként, kiadójaként három témát felölelő szakirodalmat tárt elénk. A könyvek mindegyike  kiemelkedő nemzeti értékeinkre, ezek közül is a gyógyfürdőkre, a mézre és a kolbászra fókuszálnak, rendkívül értékes ismeretekkel, képanyaggal ajándékozva meg az olvasót. Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt a könyvek megvásárlására, emellett pedig egy kis kolbász- és mézkóstolóval is készültek az előadók.

Február 19.                                                                       Collegium Hungaricum

Dr. Botlik József előadása

„Nyugat-Magyarország sorsa 1918-1921”

                                                            címmel

Dr. Botlik József történészprofesszor, író, 25 könyv szerzője már második alkalommal varázsolta el a bécsi magyar közönséget lebilincselő előadásával. Három évtizede foglalkozik a Trianonban a magyar államtól elszakított magyarság viszontagságos történetével. Humorral fűszerezett előadásában olyan mély történelmi igazságokat tárt szemünk elé, ,,a magyar nemzet szemével” látó történész a trianoni események kapcsán. Érdekes összefüggéseket, fogalmakat ismerhettek meg a jelenlévők: hallhattak a Rongyos Gárda szerepéről, de a soproni népszavazással, valamint Burgenland történelmével kapcsolatban is számos új ismerettel távozhatott a közönség. Az előadás után késő estig folyt tovább a kötetlen beszélgetés az előadó és szűkebb körű érdeklődők között.

A COVID-19 világjárványra való  tekintettel március és augusztus között az „Europa”-Club nem szervezett rendezvényt.

Szeptember 17.                                                               Collegium Hungaricum

Dr. TÓTH IMRE: történész, múzeumigazgató, egyetemi docens:

A trianoni osztrák–magyar határtérség

Ez a történelmi előadás szintén része volt a trianoni emlékév tiszteletére szervezett rendezvénysorozatnak. 4300 km2 és 350 ezer fő (ebből kb. 65 ezer magyar) Ausztriához csatolásáról döntöttek Trianonban. Ausztria már kilenc hónappal korábban békét kötött az antant hatalmakkal a saint-germain-i békeszerződésben, és már ott rögzítették az új osztrák-magyar határokat.

Ezeket a döntéseket – egyedüliként a trianoni határok közül – a Sopron és környéki népszavazással korrigálták, amelynek eredményeként a döntően magyarok lakta Sopron és környéke visszakerült Magyarországhoz. Ezen történelmi tényekről és más megvilágításban vizsgált összefüggésekről hallhattunk egy lebilincselő előadást e neves történésztől. 

A COVID-19 világjárványra való  tekintettel az „Europa”-Club 2020. szeptember 17.után a hatósági előírásoknak megfelelően a 2020-as évben már nem szervezett rendezvényt.

Szűk körű megemlékezés  november 7-én Bad Deutsch-Altenburgban

Idén sajnos nem a hagyományos módon tudtuk megtartani az Ökumenikus Imaórát és koszorúzási ünnepséget Bad Deutsch-Altenburgban/Németóváron. A hatósági előírások szigorú betartása mellett az „Europaˮ-Club szűk körű vezetősége el tudta helyezni az egyesület elnöke, vezetősége és tagjai nevében koszorúját az ’56-os ausztriai magyarok szimbolikus közös sírjánál.

Németóvár több szempontból is fontos emlékhely: a román-gótikus Mária-templom elődjét a legenda szerint Szent István király alapította. A magyar államalapító király emlékét 2016 óta szobor is őrzi, amelyet az „Europa”-Club állíttatott és amelyet évente megkoszorúz.

A templom sírkertje méltó emlékhelye az ’56-os ausztriai magyarok szimbolikus közös sírjának, amelyet a templomban megrendezett hagyományos ökomenikus imaórát követően szoktak megkoszorúzni az egyesület meghívására érkező díszvendégek és emlékezők. Most ezt a járványügyi helyzetre való tekintettel csak a megengedett szűk körben tehettük meg, de lélekben valamennyi résztvevővel együtt imádkoztunk, akik az elmúlt évtizedekben velünk emlékeztek itt, a hármas-határ találkozó keretében.

Sas László vezetőségi tagunk tolmácsolásában rövid áttekintést kaptunk a templom, a szobor és az emlékhely történetéről.

Karvansky Mónika református lelkipásztor gyönyörű megemlékező beszédének lélekemelő szavait zárhattuk szívünkbe és vihettük útravalóul magunkkal.

December 13.,  Adventi Gyertyagyújtás

Immár évtizedes hagyomány, hogy advent idején közösen rendezi ünnepi alkalmát a bécsi „Europa“-Club és az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat. December 13-án, vasárnap a közös adventi gyertyagyújtás idén még inkább megérintette a lelkünket. A járványügyi helyzet miatt bizony kétséges volt, egyáltalán sor kerülhet-e a szokásos szép, ünnepi istentiszteletre. De Istennek hála, – a szigorú előírások betartása mellett –  a bécs-belvárosi református templomban mégis együtt gyújthattuk meg idén is a 3. adventi gyertyát. Bár nem lehettek tömött padsorok, de a jelenlévők áhitattal hallgathatták Karvansky Mónika lelkész asszony lélekemelő szavait. Ezt követően dr. Smuk András, elnök osztotta meg ünnepi gondolatait, majd az ünnepi istentisztelet legvégén dr. Nagy Andor, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének szavait zárhattuk szívünkbe és vihettük magunkkal az adventi készülődés idejére. A karácsonyi dallamokat Fischer Anna operaénekes, zenetanár és Handl György orgonaművész előadásában hallhattuk.