K Ö R L E V É L 2022

BÉCSI MAGYAR KULTÚREGYESÜLET

KULTURVEREIN DER WIENER UNGARN

Bécs, 2022. október

Kedves Tagtársaink, Barátaink, Ismerőseink!

Egyesületünk, az „Europa”-Club kulturális közhasznú egyesület munkája során az elmúlt évtizedekben ismertté és elismertté vált, mindent megtettünk és teszünk a mai napig, hogy a magyar kultúrát minél szélesebb körben elérhetővé tegyük Ausztriában.

Köszönjük, hogy egyesületünk munkáját tagdíjak befizetésével és további felajánlásokkal is támogatják, ezzel biztosítva, hogy rendezvényeink többségét az érdeklődők ingyen látogathassák.

Munkánkat, kiadványainkat és programjaink részleteit a folyamatosan frissített honlapunkon (http://www.europaclub.at/), valamint Facebook oldalunkon ismerhetik meg. Kérem, látogassák rendszeresen és osszák azt meg ismerőseikkel is. Fontos alapelvünk, hogy nem kívánunk politikai kérdésekkel foglalkozni, programjainkat is ennek megfelelően alapértékeinkhez hűen állítjuk össze.

Az egyesület tagjai és vezetői munkájukat társadalmi munkában végzik, azt kizárólag a hazaszeretet, valamint anyanyelvünk és hagyományaink megőrzése iránti elkötelezettségük vezérli.

A 2016-ban „Magyar Örökség”, valamint 2021-ben “Magyarország Barátai Díjjal” kitüntetett egyesületünk kulturális és közösségépítő, generációkon átívelő értékközvetítő munkája folytatása érdekében arra kérjük Önöket, hogy amennyiben lehetőségükben áll, támogassák azt továbbra is mind erkölcsileg (rendezvényeinken való részvételükkel), mind anyagilag, az évi 30 €, diákoknak, nyugdíjasoknak 20 € tagdíj befizetésével, továbbá egyéni lehetőségeikhez mérten.

Számlaszámunk: „Europa”-Club Wien 1200 Wien

IBAN : AT16 6000 0000 0780 5356, BIC: BAWAATWW

Köszönjük, hogy az egyre csökkenő állami támogatások mellett számíthatunk Önökre és támogatásukra, így folytathatjuk több évtizedes munkánkat.

Hálás köszönettel!

Az „Europa”-Club vezetősége nevében

Dr. Smuk András, elnök


„Europa”-Club
Nordwestbahnstrasse  91/24,
1200 Wien

Konto: BAWAG PSK
IBAN: AT16 6000 0000 0780 5356
BIC: BAWAATWW

Homepage: www.europaclub.at                                                                                 

Email: europaclubbecs@gmail.com