1993-2005 "EUROPA"-CLUB ÉVKÖNYVEINEK TARTALOMJEGYZÉKE

2005:  KÖZSZOLGÁLATBAN

Smuk András:Előszó
Bencze Lajos: Adalékok a magyar-horvát közös történelmi és művészettörténeti Kapcsolatokhoz
Teleki Pál emlékezete
    Bakos István: Teleki Pál, a nemzetnevelő államférfi élete és utóélete
    Kubassek János: Teleki Pál, a földrajztudós
Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. évfordulója
    Szabó András: Böjtben is víg farsangi lélek
    Erdélyi György: A búkergető (előadóműsor)
Görömbei András: Nagy Gáspár költői világa
Nagy Gáspár: Versek
Karácsonyi rege (Kilyén Ilka és Ritiu Ilka Krisztina műsora)
Csávossy György: Jó boroknak szép hazája, Erdély – avagy a bor bölcselete
FÜGGELÉK
Jávorszky Béla: Egy hét a Baltikumban
Saáry Éva: Borostyán birodalom
Smuk András-Kontra Ferenc: Ősök jussán
Az "Europa"-Club 2005-ös műsora
A könyv szezői
FÉNYKÉPTÁR


2004: HERDER ÚR LÁTOMÁSA

Smuk András: Elöszó
Lezsák Sándor: Mit nem tudott Herder úr
Dr. Gecsényi Lajos: Bécs – Pozsony – Pest-Buda (március 15-i megemlékezés)
Bujdosó Alpár: 299 nap (napló 1956-ról)
Matuska Márton: A délvidéki magyarság legnagyobb vérvesztesége
Éger György: Kisebbségi kérdés Közép-Európában 1990 után
*** A nemzet – ha megmarad – csak otthon marad meg
Juhász László: Mátyás, Bécs reneszánsz hercege
Pécsi L. Dániel: Jelek, jelképek…
Kovács István: "Mint a sas az több apró madarak elött…"
*** Kányádi Sándor köszöntése
*** Szamóca
Székely Szabó Zoltán: Zsebesnek áll a világ
Kovács Levente: Üzenet Marosvásárhelyröl
Saáry Éva – Smuk András: Emlékek és álmok nyomában (Szatmár – Máramaros tájain)
Kilyén Katalin – Smuk András: AS múlt ösvényein (Zágráb – Csáktornya – Lepoglava)
*** Vendégkönyv
*** Az "Europa"-Club 2004-es müsora
A könyv szerzöi
Fényképtár


2003: AZ EURÓPAISÁG JEGYÉBEN

Valentiny Géza: Előszó
Pálmány Béla: Március üzenete
Tunyogi (Csapó) Gábór: "Jöjj el, szabadság, te szülj nekem rendet!" (Nagy Gáspár, Márai Sándor, Illyés Gyula versei)
Deák Ernő: Deák Ferenc hagyatéka
"Hej Rákóczi, magyarok vezére!" (Sellei Zoltán műsorából)
Dsida Jenőre emlékezve:
Mózes Huba: Te nyújtasz nekik egykoron babért
Kabán Annamária: Egy versszöveg metamorfózisa
(Dsida-versek Szabó András műsorából) Fried István: A magyar és közép-európai polgár
Görömbei András: Ki Csoóri Sándor?
Kontra Ferenc: A hegy oldalán
Szörényi László: Monoszlóy Dezső laudációja
Bereményi Géza: Jóslat a Metrón (Cseh Tamás előadása)
Matuska Márton: Sörös Imre, az ’56-os temerini vértanú
Dr. Laposa József: A magyar szőlészetről és borászatról (Erdélyi Görgy műsorából)
Dr. Bedécs Gyula: Múltunk keresése Dalmáciában
Smuk András: Felvidéki útiképek
Tófalvi Zoltán: Az európaiság évkönyvei
***Az "Europa"-Club 2003-as műsora
Valentiny Géza: (Képeslap a karácsonyi ünnepségre)
Fényképtár


2002: AZ EMLÉKEZÉS ÉVE

Előszó
Dr. Csernohorszky Vilmos: A befejezetlen forradalom
Lezsák Sándor: Békévé oldja az emlékezés
Sylvester Lajos: "Amikor még Kossuth apánk vezér volt"
Kiss Elemér: Bolyai János kéziratos hagyatéka
Dr. Kubassek János: Magyar utazó vadász Kalet Afrikában
Radics Éva: Liszt Ferenc magyarsága
Tőkés László: Változások az erdélyi magyarság életében
Bod Péter Ákos: A Széchenyi Terv
Zelnik József: Tokaj, Magyarföld címere!
Függelék
Kontra Ferenc: "Így történt ez negyvennégyben…"
Smuk András: Megtaláltuk egymást
***Visszhangok, visszajelzések
***Az "Europa"-Club 2002-es műsora
Fényképtár
A könyv szerzői


2001: MÚLTUNK KERESÉSE

Előszó
Dr. Ivanics Mária: A török-magyar kulturális kapcsolatok a 16-17. században
Dr. Gecsényi Lajos: Vázlat a magyar-osztrák kapcsolatok történetéhez – 1956-1964
Tőkéczki László: A magyar társadalom távlatai és esélyei
Dr. Józsa László – Dr. Hornyik Miklós: a Vajdaság ma
Dupka György: Ungnak és Tiszának…
A kárpátaljai Credo együttes műsorából
Fried István: Vörösmarty Mihály – a nyelv művésze
Kabdebó Loránt: Szabó Lőrinc pályaképe
Költők Nyugat és Kelet között
Zelnik József: Zarándoklat a borhoz
Berecz András: Kőkertben liliom
Nagy István: Évezredzáró falugyűlés
Heinermann Péter – Klemm József – Léphaft Pál: Honfogó
Függelék
Farkas Zoltán: Hazanézőben az Őrségben és Göcsejben
Bencsics Miklós – Smuk András: Múltunk keresése
Fényképtár
Az "Europa"-Club 2001-es műsora
Vendégkönyv
A könyv szerzői


2000: EZER ÉVÜNK EURÓPÁBAN

Előszó
Marosi Endre: Ezer évünk Európában – Szent István állama
Nemeskürty István: 1000 éves magyar művelődéstörténet
Salamon Konrád: A XX. századi magyar történelem sorsfordulói
Dr. Kubassek János: Az érdi Kőrösi Csoma-szobor kálváriája
Medvigy Endre: A 111 esztendeje született Nyirő József ébresztése a 100 éves Pazmaneumban
"A nyugtalanság tájain"
A szerelem szárnyon jár
Székely Szabó Zoltán: Kergekóros évszázadom, avagy Nincs Erdély elveszve – csak nem a mienk
Függelék
Smuk András: Nemzeti zarándoklatok és honismereti körutak
Sylveszter Lajos: Ausztriaiak honismereti körutakon
Váry O. Péter: Bécsben a magyarság szolgálatában
Fényképtár
Az "Europa"-Club 2000-es műsora
A könyv szerzői


1999: A MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁBAN

Dr. Smuk András: Harmincöt év a magyarság szolgálatában
Dr. Bóna Gábor-Rosonczy Ildikó: Százötven éve emlékezünk az aradi vétanúkra
Kobzos Kiss Tamás: A szabadságharc dalaiból
Dr. Kósa László: A népi kultúra a második évezredben
A kazincbarcikai Aranyeső citerazenekar műsorából
Dr. Jávorszky Béla: A kettéfűrészelt csónakok földjén
"Az Illés szekerén"
Kovács András Ferenc: Jack Cole dalai
Dr. Kubassek János: Almásy László
Tóth János-Buda Ernő: A kőolaj- és földgázkutatás története a Kárpát- medencében
Dr. Gergátz Elemér: A géntechnológia lehetőségei, aggályai és felelőssége
Franz Küberl: Österreichs Flüchtlingspolitik
Függelék
Borbándi Gyula: Nyugati magyar kulturális műhelyek
Saáry Éva – Tófalvi Zoltán: Dicsőség a legyőzötteknek
Székely Szabó Zoltán: Molnár Dénes (1947-2000)
Tófalvi Zoltán: Molnár Dénes jajkiáltásai
Fényképtár
Vendégkönyv
Az "Europa"-Club 1999-es műsora
A könyv szerzői


1998: MEGPROBÁLTATOTT NEMZET

Dr. Smuk András: Előszó
Dr. Juhász László: Kossuth üzenete
Dr. Szabó András: Petőfi-előszó
Gazda József: Megpróbáltatott nemzett
Most jöttem Erdélyből
Dr. Borsi-Kálmán Béla: A román-magyar ellentétek, a megbékélés lehetőségei
Tófalvi Zoltán: A Marosvásárhelyi Népi Együttes 40 éve
Hitel-est
K. Lengyel Zsolt: Élmény és kijózanodás
Dr. Kárpáti László: Fertő-Hanság Nemzeti Park
Seregély István: A magyar katolikus egyház a rendszerváltás után
Erzsébet királyné versei
Tamás Katona: Elisabeth, Königin von Ungarn
Függelék
Tóth János: Felejthetetlen kárpátaljai utazás
Adattár
Az "Europa"-Club 1998-asműsora


1997: MÚLTUNK ÉS JÖVŐNK MEGRABLÁSA

Dr. Smuk András: Előszó
A magyar dal évszázadai (Kunz László és a Kecskés Együttes műsorából)
Görömbei András: A kisebbségi magyar irodalmak helye az egyetemes magyar Irodalomban
Mezey Katalin: Szárazföldi tél
Szokolay Sándor: Magyarságunk és hitünk megőrzése a zene által
Fekete Gyula: A jövő megrablása
Bella István: Versek
Kovács István: A gyermekkor tündöklése
Majoros Sándor: Az ezüstszelence
Oláh János: Versek
Richard Praz^ák: Párhuzamok és különbségek a magyar és a cseh társadalmi
fejlődésben a rendszerváltás után
Varga Sándor: Európai integráció
Duray Miklós: Miért maradt egyedül az önálló Szlovákia
Csáky Pál: Hihetetlen viszonyok közt
Szekeres László: A Délvidék magyar műemlékei és régészeti leletei
Jakubinyi György: Nemzetiségek és vallások Erdélyben
Függelék
Pomogáts Béla: Közép-Európa: az integráció esélyei
Smuk András: Lengyelországi notesz
Vendégkönyv
Az "Europa"-Club 1997-es műsora


1996: TESTVÉRKERESŐ

Dr. Smuk András: Előszó
Bóna István: A magyar honfoglalás írott és tárgyi forrásairól
Dr. Litván György: Az 1956-os magyar forradalom – 40 év távlatából
Tófalvi Zoltán: Kezdeményezések és szervezkedések Erdélyben
Kátai Zoltán: Históriás énekek és énekelt versek
Thirring Viola: "Amott is lámpa, itt is lámpa" (A rokoni népek népköltészete)
Solymosi Tari Emőke: Mozaikok Lajtha László életéből és munkásságából
Gecsényi Lajos: A magyar udvari kancelláriától a magyar nagykövetségig.
Fazekas István: A Pazmaneum rövid története
Módos Péter: Közép-Európa – átépítés közben
Farkas János László: Lehetséges-e ma Magyarországon intellektuális álláspont?
Csutak István: Nyílt kártyákkal
Gálfalvi György: Se nörszök, se őzikék
Káli Király István: Szerelemragyogás
Kovács András Ferenc: És Christophorus énekelt
Reinhart Erzsébet: A Kárpátokon kívül élő, Havaselvi magyarok története, mai
Helyzetének néhány jellemzői
Molnár Szabolcs: A bukaresti magyar diaszpóra önszerveződése és Intézményépítő története
Nyisztor Ilona: "Ná fáláitkezizél csángö magyarokröl"
Gál Sándor: Magyarságtudat kisebbségben
Balassa Zoltán: Nemzet – iránytű nélkül
Füzesi Magda: Az anyanyelv végvárában
Szöllősy Tibor: Fényt… több fényt!
Gortvay Erzsébet: Az anyanyelvi oktatás helyzete Kárpátalján 1945-től napjainkig
Függelék
Smuk András: Testvérkeresőben a Barcaságban és Csángóföldön
Az "Europa"-Club 1996-os műsora


1995: ÖNISMERETÜNK NYOMÁBAN

Dr. Smuk András: Előszó
Rédei Károly: Nyelvünk és népünk identitástudata
Zombori István: Pusztaszer, a vérszerződés és a magyar nemzeti tudat
Dr. Gaal György: "Tört kövön és porlandó kereszten" (A kolozsvári Házsongárdi temető századai)
Dr. Peisch Sándor: Magyarország integrációja az Európai Unióba
Dalmay Árpád: Magyar élet Kárpátalján
Puskás Magdolna: Bartók Béla Amerikában
Manherz Károly: A magyarországi németek és népi kultúrájuk
Jerzy Kochanowski: Lengyel – magyar történelmi kapcsolatok
Konrad Sutarski: Lengyel – magyar irodalmi kapcsolódások
Engelmayer Ákos: Az ’56-os forradalom lengyel vonatkozásai
Versek: A Kaláka műsorából:
Júlia szép leány
Kányádi Sándor: Versek
Függelék
Smuk András: Önismeretünk nyomában Kárpátalján
Böröndi Lajos: Bethlen-szobor Beregszázon
Vendégkönyv
Az "Europa"-Club 1995-ös műsora


1994: MAGYAROK TÉRBEN ÉS IDŐBEN

Beajánló
Böhm Antal – Éger György – Hadas Miklós: Multietnikus régiók és a
Határmentiség
Gereben Ferenc: Nemzeti és vallási identitás kisebbségi helyzetben
Matuska Márton: Délvidéki örökség
Markó Béla: Költők koszorúja
Tófalvi Zoltán: A korondi fazekasság rövid története
Gáspárik Atilla – Nagy István: Eurománia
Gazda József: Csángók térben és időben
Csángó dalok
Születésnap ürügyén
Kocsol László: Jó vele (Gömöri György bécsi estje elé)
Gömöri György: Születésnap ürügyén
Szentmártoni Szabó Géza: Memoriale – Balassi Bálint halálának 400. évf.
Szegedy-Maszák Mihály: Folytonosság és megszakítottság: a százöt éves Protestáns Szemle
Kósa László: A magyar művelődés
Tőkéczki László: A mai református iskolaügy kérdései
Függelék
Smuk András: Utazás vissza az időben (Gyulafehérvártól – Nagyváradig)
Az "Europa"-Club 1994-es műsora


1993: KÁRPÁT-MEDENCEI GONDOK

Dr. Smuk András: Előszó
Czeizel Endre: A magyarság népességgenetikái vizsgálata
Kosáry Domonkos: Magyarország integrálódása Európába
Dobos László: Kárpát-medencei gondok
Dr. Varga Zoltán: Menni vagy maradni
Beke György: Kísérletek kiűzésünkre Erdélyből
Gáspárik Attila – Nagy István: Megéneklünk, Románia
Monoszlóy Dezső: A boldogság kényszere
Függelék
Borbándi Gyula: Székelyföld napfényben
Vendégkönyv
Az "Europa"-Club 1993-as műsora