Vendégkönyv

VENDÉGKÖNYV   2013

Nagy tisztelettel köszönöm meg ezt a tartalmas, szép estét. Minden jót és sok sikert az Európa Clubnak!

Bécs, 2013. jan. 10.                                                    Szeretettel

Csáky Pál

Ritka alkalom, hogy az előadó legalább annyit tanuljon – ha nem többet – közönségétől, mint amennyit átadni szeretne. A magyar kultúrát, nyelvet, történelmet és hűséget féltve őrző-ápoló „Európa”-Club Bécsben ilyen közösség!

Bécs, 2013. január 17.                            Tisztelettel:
Dr. Margittai Gábor

 

Nagy örömmel jöttem újra Bécsbe, ahol sok érdeklődő magyar volt s azt remélem, hogy sikerült egy igazabb képet nyújtani hazánkról, mint amit ma sokan itt Ausztriában adnak rólunk.

Bécs, 2013. febr. 6.                Köszönöm a meghívást!        Tisztelettel:

Tőkéczky László

 

Lehet, hogy senki nem hiszi el, én Kakucs Ágnes 73 éves létemre először vagyok Bécsben. Ez nem szomorú dolog, de, hogy most itt lehettem mennyi aranyos ember társaságában, gyönyörűséges! Köszönhettem Szabó Zoltánnak, az erdélyi volt kollégának! Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Szeretettel voltam itt!

Kakucs Ágnes

Köszönöm a megtisztelő meghívást! Örömmel beszéltem a magyar koronázásokról, a magyar államiság egyik legfőbb letéteményeséről, nemzeti kulturális örökségünkről. Bécsben Pozsonyról és Sopronról, Budapestről érkezve…

Üdvözlettel:

CH, 2013, március 7.                                             Pálffy Géza

 

Nagyon köszönöm az előadás lehetőséget az őrvidéki/burgenlandi magyarság történetének igaz szeleteiről. Nagyrabecsülés az igen értő közönségnek is!

2013. 03.21.                             Szeretettel: Botlik József
Megtisztelő volt számomra itt vendégszerepelni Önöknél, köszönjük a meghívást. Ahogy mi sváb nemzetiségként igyekszünk gazdagítani a sokszínű Magyarországot, Önökre is szép és fontos szerep hárul, hogy külföldön képviseljék közös hazánkat. Sokszor – ahogy napjainkban is – ez nem könnyű és hálás feladat. Sok erőt a munkájukhoz.

Bécs, 2013. ápr. 13.                                              A dunabogdányi vendégszereplők

 

A Maros Művészegyüttes nevében, szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a marosvásárhelyi tánccsoport több mint 15 éve újra Bécsben az itteni magyarságnak előadást nyújthatott. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult, hogy itt lehettünk! Szeretettel várunk Marosvásárhelyen!

2013. április 27.                                           Barabási Attila Csaba igazgató

 

A Burg Kastl Alumni elnöksége nevében köszönöm a meghívást és a lehetőséget, a volt alma materünkről beszámolni és a szellemiséget továbbadni, amit ebben az iskolában kaptunk.

2013. május 11.                                               Tarnai László

 

Régi Igaz Barátaimnak az Árpád fejedelem-díjas „Europa”- Clubnak, a Zászlóvivő Harcosoknak

igaz szeretettel

Gubcsi lajos                   2013. máj. 11. Bécs

 

Köszönöm a meghívást. Nagy élmény volt számomra, hogy egyik-másik”kasztlis” diákommal is találkozhattam. „ Jó földbe, jó magot vetettem”… Én csak azt adtam tovább, amit én is kaptam!

Müller György fafaragó, néhai „kasztlis” diák, tanár

 

Itt jártunk, mi, a Regős Asszony együttes Münchenből. Köszönjük a kedves meghívást, fogadást. Olyan jót táncoltunk, daloltunk és családi körben vacsoráztunk. Gratulálunk munkájukhoz. Máskor is szívesen gazdagítjuk műsorukat.

Szeretettel: Csilla (Turku Kecskés)

 

 

 

Gratulálok az „Europa”-Club missziójához, mely Ausztria területén vállalja a magyarság kultúrájának, hagyományának továbbadását és ápolását. Ehhez az elkötelezett szolgálathoz Isten gazdag áldását kívánom.

Munkatársainak erôt és bölcsességet kívánok. Köszönöm a közös rendezvények lehetőségét, melyek a tagok és a gyülekezet épülését szolgálják.

2010. december 19. Áldás, békesség!

Karvansky Mónika

ref. lelkésznô

 


Nagy öröm, megtiszteltetés itt lenni, Veletek együtt. Mi mondtuk Székely Jánost, ti hallgattátok. És gazdagabbá nemesült a lélek. Ami nélkül nincs Nemzet.

2010. október 19. Ölelünk:

Vásárhelyi Színház

Kincses Elemér


Előadásaink során itt találkoztunk a leghálásabb, legvidámabb közönséggel. Mi köszönjük, hogy itt játszhattunk.

2010. október 12. Háda János


Köszönöm a meghívást, hogy együtt töltött estén emlékezhettünk mindazokra a társainkra, akik ma már nem lehetnek velünk, de soha nem feledhetjük őket.

Jó volt az együttlét, az együtt emlékezés, és úgy éreztem, nem volt meddő ez az együttlét.

Köszönöm az emlékestet, az együtt gondolkozást, amit szívből éreztem.

2010. október 07.

Szeretettel gondolok vissza erre az estére:

Wittner Mária


Kedves Európa!

Köszönjük, hogy egy „kis” nép nagy üzenetét meghallgattátok, meghallgatni érdemesnek tartottátok.

„Rokon a rokon nyáját szívesen őrzi.”

Emlékül: 2010. április 28. Szeretettel:

Berecz András


Kassa nagy szülöttjének gondolataival mondunk köszönetet a meghívásért!

Kívánunk az „Europa”-Clubnak sok-sok sikeres esztendőt és növekvő tagságot!

2010. március 6.

Szeretettel a Thália Színház társulata:

(21 aláírás)


 

A bécsi „Europa”-Club fontos pont a magyar nemzet kulturális térképén. Öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek és a kárpát-medencei magyar autonómia esélyeiről beszélhetek érdeklődő és elkötelezett embereknek.

2010. március 11.

Köszönöm:

Toró T. Tibor,

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

ügyvezető elnöke


Tisztelettel megköszönöm én is a meghívást eme értékes összejövetelre, amely a nemzeti odafigyelés jeles példája.

Minden jót kívánok a bécsi/ausztriai magyarságnak!

2010. március 11.

Szeretettel:

Csáky Pál,

a Szlovákia Magyar Koalíció Pártja elnöke


Szeretettel jöttem Bécsbe. Igaz, most elôször jártam itt, de mindig szívesen és örömmel jövök. A Társaság nagyon helyes és rendes volt, külön öröm számomra, hogy a kicsik a színpad előtt, közvetlen közelről nézték végig az előadást, sőt: be is kapcsolódtak, velünk énekeltek. Bízom benne, hogy Elek Apó tovább él minden magyar gyerek és felnőtt szívében.

2010. március 19. Bardócz Orsolya,


Elek Apó ükunokája

 

 

Örömmel és szeretettel jöttem újra… több mint 20 évvel az első „Europa”-Clubban tartott előadás után. Jó volt apraját-nagyját látni, a csillogó szemekben folytatódik a mese.

2010. március 19.

Szeretettel: Dévai Nagy Kamilla


Nagy örömmel fogadtuk az „Europa”-Club meghívását a karácsonyi koncert elôadására.

Lelkes kis csapatunk nagy szeretettel készült erre a fölkérésre, hisz ez a találkozás nem csak a bécsi gyülekezettel jelentett nagy élményt, hanem a bécsi magyarsággal is. Közös sorsunk a kisebbségi sors, ami egy családdá kovácsolt már bennünket, külhoni magyarokat.

Szép volt veletek tölteni ezt a délutánt, együtt énekelve nem csak a karácsonyi dalokat, hanem hegedûszó mellett magyar dalainkat is.

Mónikának, Bandinak, Csabának hálás köszönet a meghívásért és segítségért.

Szeretettel várunk minden kedves családtagot Rétfaluba, a mi Népkörünkbe.

Tripolszky Márta


 

Örülök, hogy az ausztriai magyarságnak városunkat, Sopront bemutathattam. Kulturális értékeinkből ízelítőt adhattunk. Kívánom, hogy nemzeti értékeinket tovább őrizze az „Europa”-Club, ehhez kívánok sok sikert, jó munkát.

2010. február 26. Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere

 

 

 

„Most újrajöttem s újramondom, jó itt.

És padkátokon én is helyet kérek.”

(Márai Sándor)


„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási)

Otthon az irodalomban, a zenében, a magyarságban…

Köszönöm, hogy otthon lehettem Bécsben!

2010. január 14.

Faragó Laura énekművész


 

A föld, amelyen felütötte sátorát a magyar, őseinek vérével szerzett föld vala. Kedves tehát, mert drágán vásároltatott – írta valamelyik jegyzetében Kölcsey. A magyar kultúra is ilyen kincs, nyújts feléje védő kart!

2010. január 14.

Köszönöm a szívbéli fogadtatást; az „Europa”- Club előadása értékőrző:

Szakolczay Lajos

 

 

  

„A tiszta forrás nem én vagyok,
Árad belém, s tovább adom.”
„Valahány e háznak lakosai vannak,
Az Isten áldása térüljön magukra.”
Áldott, békés karácsonyt kívánnak szeretettel:
Szvorák Kati
Andrejszki Judit
Bécs, 2009. Luca-napján


Tisztelt és Nagyon Kedves Meghívóink!
Az Open Stage immár harmadik alkalommal volt itt. Egyszerűen szenzációs volt, és szeretnénk ezeket az estéket máskor is átélni ugyanitt.
Open-Stage – Székelylend
Lung László Zsolt & Kozma Attila


KEDVES ÉS TISZTELT MEGHÍVÓINK!
Csodálatos, felemelő érzés volt ily értő, érzékeny közönségnek játszani.
Amíg ilyen érző szívek, lelkek. Gondolkodó agyak léteznek, nincs nagy baj, bármennyire is kongatják a vészharangot egyesek!
CÉ-CÓ HORÁNYI LÁSZLÓ
Bécs, 2009. október 08.


„Amíg a nép énekel, messze hallszik, hogy létezik.”
Sütő András szavaival tisztelettel köszönjük a kedves meghívást.
A Csallókürti Népdalkör tagjai
Bécs, 2009. október 6.


Nagyon köszönöm az „Europa”-Club egész eddigi munkáját, mert tapasztalom, hogy a magyarság értékeinek megőrzésében és frissítésében nagyon szép eredményeket ért el. Csak így tovább! A szétszórt és szétdarabolt magyarságot legalább szellemileg és lelkileg együtt kell tartanunk. Köszönettel, nagy hittel és reménységgel a továbbiakra nézve is.
GÖRÖMBEI ANDRÁS
Bécs, 2009. április 25


Gondolatok egy évfordulón…
Az „Europa”-Club vezetősége és tagsága 45 év során példát adott mindnyájunknak magas színvonalú programjaival, előadásaival, publikációival.
Az értékteremtés és alkotás nagyszerű bizonyítékai a nemzeti zarándoklatok, az évkönyvek, melyekben a magyar szellemi élet kiválóságai adták tudásuk legjavát.
A nem csupán önmagukért élés gondolatának megnyilvánulása az a sok-sok nagyszerű rendezvény, mely a Kárpát-medence igényes, magas színvonalú szellemi műhelyévé tette az „Europa”-Clubot.
A mai alkalom visszatekintés, összegzés, az összetartozás élményét adó esemény, mely erőforrást adhat a jövőben, a gondterhes hétköznapok sodrában.
Köszönet illeti a szervezőket, a szereplőket, a Collegium Hungaricum vezetését, a Duna TV munkatársait, hogy műsorai révén a Föld távoli zugában is hírt kaphatnak honfitársaink a mai varázslatos estéről.
Szívből kívánom az „Europa”-Club tagságának, hogy mindig legyen erejük folytatni, továbbvinni ezt a nemes ügyet.
Öszinte nagyrabecsüléssel és baráti szeretettel
KUBASSEK JÁNOS
Bécs, 2009. április 25-én


Felemelő élmény volt részt venni az „Europa”-Club 45. születésnapján. Bebizonyosodott, hogy ha van akarat és lelkesedés, nagyszerű dolgokat, „csodákat” lehet alkotni. Az Önök munkája is szerves részét képezi magyarságunk életbentartásának.
Ápoljuk múltunkat, történelmünket, hagyományainkat, nyelvünket – és akkor erősek, életképesek leszünk a jövőben is.
Kívánok az „Europa”-Clubnak hosszú életet és sok sikert, tagjainak sok-sok erőt, jó egészséget.
DUKA-Zólyomi Árpád
EP-képviselő
Bécs, 2009. április 25.


„Én elmegyek közületek
Mert köztetek nem élhetek,
Valahára visszatérek
Még kapjak meg belőletek.”
Csángómagyar népdal,
jegyezte
KALLÓS ZOLTÁN


Szavakkal festve képeket, sok szeretettel meséltem Rómáról bécsi magyar barátaimnak, akik az európaiakban keresik a magyarokat és a magyarokban az európaiakat. És meg is találják!
Köszönettel a meghívásért,
CSORBA LÁSZLÓ
2009. május 08.


KEDVES MAGYAR BARÁTAINK!
LEGALÁBB A KULTÚRA MEGTARTÓ EREJE HOZZON GYAKRAN ÖSSZE BENNÜNKET ÖNÖKKEL!
KÖSZÖNETTEL A JÓKAI SZÍNHÁZ MŰVÉSZEI
(21 aláírás)
2009. április 19.


„A király-lyány mese, János,
De nincsen élőbb a mesénél,
Mese ellen minden káros.”
Ady Endre szavaival kívánok sok szép „életmesét”, boldogságot az „Europa”-Club tagjainak.
KÓKA ROZÁLIA


„A nemzeteket úgy likvidálják, hogy legelőször elveszik emlékezetüket, megsemmisítik könyveiket, műveltségüket, történelmüket. És valaki másféle könyveket ír, más műveltséget nyújt, és más történelmet gondol ki nékik. A nemzet aztán lassan nem érti jelenét, és elfelejti múltját.”
Ezzel a Kundera-idézettel – mely az erdélyi székely-magyar nemzetben nem fog bekövetkezni – köszönöm bécsi barátaimnak a megtisztelő meghívást, az „Europa”-Clubnak.
Bécs, 2009. február 14. CSÁKY ZOLTÁN


„Dum spiro, spero.”
„Amíg élek, remélek” elv kell hogy érvényesüljön a világ magyarsága életében. A herderi jóslat így nem fog érvényesülni.
VIZI E. SZILVESZTER
az MTA elnöke
2009. január havában


„Legyen előttetek mindig út,
Fújjon mindig hátatok mögül a szél,
Az eső puhán essen földjeitekre,
A nap melegen süsse arcotokat,
S amíg újra találkozunk,
Hordozzon Titeket tenyerén az ISTEN!”
Gyönyörű ősi ír áldás kísérjen Benneteket további missziós utatokon.
Szeretettel:
Maczkó Mária


Örömmel jöttem Bécsbe Széchenyi István kapcsán. Köszönöm a meghívást: Széchenyiről beszélni az „Europa”-Clubban megtiszteltető számomra. Örülök annak is, hogy kifejezhetem őszinte tiszteletemet az „Europa”-Clubnak azért, hogy kiválóan hozzájárul a magaskultúra éltetéséhez ebben a számunkra s Európa számára igen fontos városban. Gratulálok dr. Smuk Andrásnak külön is az értő vezetésért, Erdély felé kinyújtott karjáért.
Bécs, 2007. november 15.
Egyed Ákos


Gratulálok az „Europa”-Clubnak, hogy olyan rég működik és annyi szép jó programot szervez a bécsi magyarságnak. Tarcsa a kapcsolatat a határon tuli magyarakval!!
Szép Karácsanyi ünnepeket és egy ajánlásval fojtatnám:
Ez uj esztendőbe
Üjenek örömvel
Örömvel menyenek
Jézus eleibe
Eleibe menvén
Uj dicsérjék menybe
Dicsértessék az úr
Istennek szent anya.
Bécs, 2006. december 16.
Nyisztor Ilona


Jó érzés néha visszatérni első előadásom (1972) színhelyére, szellemi szülőföldemre, az „Europa”-Clubba. Köszönöm, hogy együtt emlékezhettünk szabadságharcunk apostolára, Tollas Tiborra.
Juhász László


Nekem legkedvesebb versem az ötvenhatosok emlékére:
A te hangyányi életed
Az én hangyányi életem
együtt: történelem.
Horváth Elemér örökérvényű sorai!
Czigány Lóránt


Gyönyörű este volt! A bécsi magyarok, az „Europa”-Club ezúttal is megmutatta: hogyan kell a nemzet sorskérdéseiről felemelően, egyetemesen szólni!
Bécs, 2006, április 20-án
Tófalvi Zoltán


„Veszélyes nép vagyunk.
Sehogyan se akarunk kipusztulni.”
(Böröndi Lajos)
Szeretettel:
Bárdos Ágnes


Kedves Barátaim!
Köszönöm a meghívásotokat, és nagy élvezettel vettem részt a mai együttgoldolkodásban. Sokat segítettünk egymásnak, mert találkoztak gondolataink. Ha hívtok, jövök máskor is. Külön köszönöm Tófalvi Zoltánnak együttműködését.
Jó munkát kíván Nektek
Duray Miklós
2006. április 20.


Teleki Pál tudományos munkásságának üzenete ma is időszerű és megszívlelendő. A geográfia tényei könyörtelenek, s aki ezt figyelmen kívül hagyja, az élet realitásait tagadja meg. Szeretettel kívánok az „Europa”-Club tagságának, hogy őrizze meg érdeklődését a múlt értékei iránt, s adja tovább hitét a következő nemzedéknek.
Baráti tisztelettel:
Kubassek János
2005. március 10.


Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 40 éves „Europ”-Clubot, ahol a XX. század legjelentősebb nemzetnevelő államfiáról, gróf Teleki Pálról emlékeztünk. Ő mondta: „Nincsenek kis nemzetek, csak kishitűek, nincsenek kis emberek, csak kicsinyhitűek…Becsületünk előbbrevaló jólétünknél.”
Bécs, 2005. március 10.
Bakos István


A kegyes-kegyetlen szellemidézésben András oldalán köszönettel és szeretettel.
Erdélyi György


Ismételten kedves és értő fogadtatásban részesültünk. Örülök, hogy együtt ébresztettük „Vitéz Mihály”, jó Csokonai uram szellemét, úgy ahogy Ady is elképzelhette, s ahogy talán Csokonai is szerette volna.
Szeretettel:
2005. febr. 24. Szabó András


Szeretettel és tisztelettel jöttem, é örülök, hogy ilyen sok jó barátra, egy csodálatos magyar közösségre találtam Bécsben. Minden jót, sok optimizmust kívánok mindannyiunknak – május 1-től egy új Európai Unióban.
Köszönettel:
2004. ápr. 22. Csáky Pál
Miniszterelnök-helyettes


Egy székely mondás szerint Bécsben még balkezes borsikanyelű ostort is lehet kapni. De hogy magyarságból is annyi és olyan legyen, hogy a peremvidékek magyarsága, sőt a maradék Magyarország számára is jusson, az számunkra öröm, s arra ösztökél, hogy mi is megmaradjunk annak, aminek születtünk: mert az nagy szégyen lenne, ha csak Bécsben maradnának meg a jó magyarok.
Az „Europa”-Club 40 éve mellé száz esztendőket kívánva gratulál egy háromszéki ember, akinek egyik őse – Erdősi Sylvester János – Bécs várában épített mindannyiunknak szellemi őrtornyokat.
Sylvester Lajos


Mit nem tudott Herder úr?

Azt sem tudta, hogy a bécsi „Europa“-Club jelenvalóságában újjászületés erösödik.

Minden jót és jobbat kíván:

2004. március 27. Lezsák Sándor


…„mindent“lehet, de csak a jót szabad. Szeretettel! Eperjes Károly


„Mit mondhatok? Éltem

Hol bátran, hol féltem

Kedvvel, búval, panasszal,

Hol méltó vádlásban,

Több rágalmazásban

Met egész föld foly azzal.

Vétkemben rettegtem,.“

jómban örvendettem

s vígadtam az igazzal.

(Rimay János Balassiról)

Kobzos Kiss Tamás vokálpatrióta


„Forr gerjedt elmémre

Mint hangyafészekre

Sok új vers mint sok hangya…“

– írja az ihletrol Balassi Bálint. Itt az „Europa“-Clubban az ember mindig ihletet kap a magyar kultúra rendületlen ápolását-építését illetoen.

Örülök, hogy a Balassi-év rendezvényeit itt, az Europa“-Club védnöksége alatt kezdhettük el.

„… az Isten ójjon mindent“

Szeretettel: Kovács István


„Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi: Imádni az Istent, és egymást szeretni.”

2003. Karácsony Zorkóczy Zenóbia és Pintér Nóra


Ma este újra átéltem a csodálatos érzést, hogy az együttgondolkodás megtartó erové válhat az emberben. Hálásan köszönöm ezt bécsi barátaimnak.

Bécs, 2003. október 30. Görömbei András


Az igazi költészet szembeszegülés az igaztalan élettel, ugyanakkor a legforróbb vágyakozás is az igazságra.

Bécs, 2003. október 30. Csoóri Sándor


„Nem kívánok birodalmat, nem kincset tuletek, s nem egyebet:

az igaz bátor magyar szívet, hogy a magaméval összekapcsolván veletek éljek és haljak!”

2003. október 9.

II. Rákóczi Ferenc: Gyömroi beszéd

Baráti öleléssel: Sellei Zoltán


„Ha van valami, ami boldogít, az polgártársaink bizalma és barátaink meleg buzgó, barátságos szeretete.”

Deák Ferenc válasza 1868. december 10-én, amikor Somsich Pál, a Deák párt elnöke búcsúztatta a képviseloházban.

Emlékeztetoül a mai Deák-estre.

Bécs, 2003. szeptember 25. Deák Erno


„Ki most lefekszik, nem kívánta,

Hogy földje legyen, háza, ökre,

De amit látott, gyönyöru volt,

És véle marad mindörökre.

És övé marad mindörökre.”

Dsida Jeno ébresztésekor, egy róla szóló irodalmi megemlékezés után, szeretettel írtam be Dsida testamentumát.

2003. márc. 26. Szabó András


Bennünket Kodály gondolata vezérel: „Ha egy nép énekel, messzire hallatszik a hangja”. És ezt továbbgondolva: ha egy nép énekeiben Istent szólítja meg, akkor a hangja egészen az égig hallatszik. Reméljük, hogy versben, dalban megfogalmazott szószólásunk meghallgatásra talál, és a Mindenható gondoskodása jobb napokat hoz ránk, szétszórt magyarokra is. Hiszen – ismét a költo szavaival szólva – : Ha minket is elvisz a Sors zivatarja, nem lesz az Istennek soha több magyarja…

Bécs, 2003. márc. 6-án a szabadkai Ballangó Együttes:

Szöllosy Vágó László, Szöllosy Vágó Veronika Soós János, Soós Mária


„…mert számomra az élet legfontosabb alapvetése a kultúra. A kultúra, ami nem képek, könyvek meg zenedarabok összessége, hanem életforma…” (Márai Sándor)

2003. jan. 16. Erdélyi György


Márairól Bécsben, rokonai otthonához közel: nem csekély felelosség. Feladat is, Aufgabe, amelynek semmi köze az Aufgeben-hez; ellenkezoleg: Haptaufgabe, mely szerencse és boldogság; Márai számára Bécs: otthon is, akárcsak a festoíróknak vagy Kassáknak. Otthonossá tenni Márai szavait, ezért jöttem örömmel.

2003. jan. 16. Fried István